ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ІЗ СИСТЕМИ
9.1. Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України, Положення та Регламенту.
9.2.   Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації направляє на адресу Адміністратора Системи відповідне мотивоване письмове звернення (запит, лист, заяву тощо) за власним підписом або за підписом уповноваженої особи, яке повинне містити інформацію про:
—     найменування запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – ПІБ, для юридичної особи – повне найменування);
—     адресу запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – адреса державної реєстрації та/або фактичне місце проживання, для юридичної особи – місцезнаходження з ЄДРПОУ);
—     засіб зв’язку запитувача інформації;
—     мету отримання інформаційного продукту із Системи;
—     дату, час (період часу), місце та об’єкт відеоспостереження, визначений згідно з пунктом 3.1 Положення, з прив’язкою до територіальної приналежності;
—     підстави для отримання інформаційного продукту із Системи, визначенні законодавством України;
—     згоду на обробку персональних даних.
9.3. Мотивоване письмове звернення запитувача інформації розглядається адміністратором у встановлений законодавством строк.
9.4. За результатами опрацювання письмового звернення адміністратор приймає рішення про надання або відмову в наданні інформаційного продукту із Системи, про що письмово повідомляє запитувача інформації у строк, визначений законодавством України (залежно від виду звернення).
9.5. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання інформаційного продукту із Системи адміністратор здійснює фактичне надання запитуваного інформаційного продукту (чітка процедура визначена Регламентом).