Концепція розвитку сучасного мегаполісу ґрунтується на забезпеченні комфортних та безпечних умов життя населення за допомогою інноваційних технологій. Інноваційною складовою системи розвитку та безпеки міста, беззаперечно, є сучасна система відеоспостереження, відеокамери якої встановлюються відкритим способом у загальнодоступних громадських місцях та ведуть безперервний запис і трансляцію всього що відбувається.

Підґрунтям стрімкого розвитку сучасних систем відеоспостереження у містах України в даний час є наївність в них розвинутої підсистеми «розумної» відеоаналітики, яка в повній мірі адаптована під потреби безпеки та розвитку самого міста і функціонально може вирішувати безліч завдань, зокрема: розвиток транспортної логістики; контроль і управління окремими процесами і об’єктами; аналіз ситуації на дорозі; звукове оповіщення населення;  контроль за неправильним паркуванням, що блокує транспортний потік; в’їзд комерційного вантажного транспорту у заборонені для нього зони в місті; контроль за скупченням людей, транспорту; контроль залишених предметів; підрахунок людей або об’єктів на заданій території; прогноз надзвичайних ситуацій; контроль перетину певної території; розпізнавання осіб, що знаходяться в розшуку; розпізнавання номерних знаків транспортних засобів; відеофіксація порушень ПДР та багато інших.

Мер Одеси Г. Л. Труханов представляє муніципальну систему відеоспостереження 
"Безпечне місто". Фото: прес-служба

Основними об’єктами відеоспостереження є об’єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури мегаполісу (парки, сквери, площі, пам’ятки культурної та історичної спадщини, вулиці, дороги, засоби організації дорожнього руху, складні транспортні розв’язки тощо).

Застосування відеоспостереження у громадських місцях дозволяє зафіксувати будь-які події, при цьому на відміну від людини, яка сприймає інформацію суб’єктивно, відображення інформації у відеоматеріалах відбувається об’єктивно. Відеокамера фіксує подію так, як вона відбувалася, у зв’язку з чим сам відеозапис в подальшому можна використовувати як доказ, оскільки здійснення відеозйомки у конкретному місці буде засвідчувати сам факт, що подія дійсно мала місце, а також спростовувати чи підтверджувати причетність певної особи до конкретної ситуації.

Оскільки, основною метою написання даної статті є роз’яснення пересічному громадянину можливості використання відеозапису як джерела доказів для захисту своїх прав та інтересів, то його слід розглядати у всіх процесуальних законодавствах України, в яких окреслено визначення поняття доказів та їх джерел.

Так, відповідно до ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) встановлено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Поряд із цим у ст.76 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) зазначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі письмових, речових і електронних доказів, висновків експертів та показань свідків. Згідно зі ст. 100 ЦПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Аналогічним цивільно-процесуальному кодексу України закріплює визначення доказу та його різновиди і господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК України), який також відносить відеозапис до електронного доказу (ст. ст. 73, 96 ГПК України).

Стосовно кримінально-процесуального законодавства, то ним закріплено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. (ст.84 КПК України). Таким чином, докази – це єдність фактичних даних (інформації) і їх процесуальних джерел.

Згідно зі ст. 99 Кримінально-процесуального кодексу України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч. 1 цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Аналізуючи наведене стає зрозумілим, що законодавцем віднесено відеозапис до такого джерела доказів як документ.

Отже, відеозапис має значні переваги серед інших засобів доказування, що використовуються у кримінальному процесі, оскільки містить достовірну, повну, наглядну та переконливу фіксацію відповідних подій. Використання відеозапису сприяє не лише розширенню, а й стабілізації доказової бази.

Типовим прикладом використання відеозапису з камер зовнішнього відеоспостереження в місті, як доказу, є відеозапис обставин дорожньо-транспортної пригоди, яким зафіксовано передумови виникнення та механізм пригоди. Вкрай необхідною умовою подальшого використання вказаного відеозапису як доказу є його інформативність та якість запису. Під інформативністю відеозапису слід розуміти наявність на ньому зафіксованих передумов виникнення та самого механізму певної події. Вкрай доречним є і відображення на відеозаписі синхронізованого часу із загальнодержавним часом (Київським часом), зазначенням точної дати, а також порядкового номеру камери зовнішнього відеоспостереження або назви відрізку проїзної частини, оглядовість якої охоплює вказана камера спостереження на момент фіксації. Якість відеозапису виражається у високій роздільній здатності отриманого відеозображення, а також у частоті кадрів (чистота кадрів в секунду), що забезпечує найбільш чітку фіксацію деталей об’єктів, що знаходяться в статиці та динаміці. Не зайвим є наявність в сучасних камерах вуличного відеоспостереження технології «DarkFighter», яка дає можливість проведення високоякісного відеоспостереження при мінімальній освітленості місцевості в нічний час доби.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій відеоспостереження у сфері систем розвитку та безпеки на прикладі таких міст як Барселона (Іспанія), Дубаї (ОАЕ) та інших, аналогічні передові технології вже впроваджено, що діють в таких містах як Київ, Львів, Дніпро, Одеса та Вінниця, а відеозапис набуває все більшого значення для захисту порушенних прав та інтересів.

 

Юрист КУ «Центр – 077»   Стрілка В.